Alternate Text
Alternate Text

Caspian Consulting

🏢 Fəaliyyət sahəsi:Şirkətin strategiyası - müştəri şirkətləri geniş sahələrdə mühasibat uçotu, audit, maliyyə və vergi planlaşdırılması, maliyyə konsultasiyası xidmətlərlə təmin etməkdir.
 

🖥 Proqram təminatı:       1C 8.3 
👥 İstifadəçi sayı:  10 nəfər 
📌 Statusu:   Başa çatıb
🗄 URC Cloud  ❌


Tətbiq olunan modullar:

✔️ Anbar və satınalmalar uçotu

✔️ Əsas vəsaitlərin idarə olunması

✔️ İstehsal

✔️ Satış əmaliyyatları

✔️ Pul vəsaitləri əmaliyyatları

✔️ Büdcə və Nəzarət

✔️ Maliyyə və Mühasibatlıq

✔️ Kadrlar və Ə/H hesablanması

✔️ Vergi əməliyyatları və e-taxes.gov ilə inteqrasiya

 

Müştərilər